Pedagogische Visie

pedagogische_visie_hummelhoeveBinnen “HummelHoeve” staat het individuele kind centraal, we accepteren de eigenheid van ieder individueel kind. Ieder kind mag er zijn en wordt gewaardeerd, met al zijn kwaliteiten en eigenaardigheden. We sluiten bovendien aan bij het tempo en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.
Vandaar dat we het belangrijk vinden dat we kinderen een plekje kunnen bieden waar ze zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn, dit is een belangrijke basisbehoefte voor ieder kind.Wanneer een kind zich veilig voelt, kan een kind tot ontwikkeling en ontplooiing komen, het zal zich dan open stellen voor het leren van nieuwe dingen. We kiezen er dan ook voor om een bepaalde structuur neer te zetten en ons pedagogisch handelen bewust in te zetten.

We stimuleren de persoonlijke ontwikkeling van het kind, door voldoende spel- en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden. Spelenderwijs prikkelen we het kind en bieden het uitdagingen aan, waardoor het kind leert adequaat te handelen.
“HummelHoeve” is gelegen in een landelijke omgeving, vandaar dat het buiten gebeuren centraal staat. Kinderen ervaren hierdoor bewust de verschillende seizoenen, het groeien en bloeien van planten. Daarnaast kunnen zij kennismaken met de verscheidende dieren die rond de boerderij leven.  De buitenruimte richten wij zo in, dat kinderen uitgenodigd worden tot een divers en fantasievol spel.
Al deze zaken leveren een meerwaarde aan het pedagogisch klimaat, het stimuleert de motorisch en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en doet een beroep op hun creativiteit.

Naast het buitenspelen zijn we natuurlijk ook samen binnen in de groepsruimte. Naast het vrije spel worden er allerlei ontwikkelingsactiviteiten gedaan, waarbij de ontwikkeling gericht gestimuleerd wordt. Activiteiten die ondernomen worden zijn; voorlezen, knutselen, liedjes zingen, bewegingsspelletjes en taalspelletjes etc.
We werken met thema/projectweken, tijdens deze weken staat er een gericht thema centraal. Alle kinderen uit de groep worden betrokken bij het thema, door activiteiten aan te bieden die passen bij hun leeftijd.

 

……heerlijk met je blote voeten door het groene gras…

Openingstijden

We zijn standaard geopend – van 7:30 uur t/m 18:00 uur

Indien nodig kunt u gebruik maken van onze

verlengde opvang – van 7:30 uur t/m 18:30 uur

Sluitingsdagen en vakanties

MEER INFO
MEER INFO