De Lieve Beestjes

Kindercentrum Hummelhoeve bestaat uit 3 baby/dreumes groepen. Op de groepen de Lieve Beestjes en de Vrolijke Vlindertjes mogen maximaal 16 kinderen worden opgevangen. en bij de Blije Rupsjes maximaal 14 kinderen. 

Tot 1,5 jaar sluiten we qua aanbod en dagprogramma zoveel mogelijk aan bij het individuele kind. Vanaf 1,5 jaar gaan de kinderen mee in ons eigen dagritme, om ook later de doorstroom naar de peutergroep te verkleinen. De groep is ingericht voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 2,5 jaar oud. Zowel kinderen, ouders als pedagogisch medewerkers krijgen optimaal de gelegenheid om vertrouwd te raken met elkaar. 

Op dit moment bieden we kinderen vanaf 30 maanden de mogelijkheid om door te stromen naar de peutergroep de Bezige Bijtjes. Er zijn kinderen die en combinatieplek hebben tussen beiden groepen. Dit is in afstemming met de ouders van het kind.