De Bezige Bijtjes

Kinderen vanaf 30 maanden krijgen de mogelijkheid om door te stromen naar de peutergroep de Bezige Bijtjes 1 of 2.  Bezige Bijtjes 1 bestaat uit maximaal 16 kinderen, Bezige Bijtjes 2 bestaat uit maximaal 8 kinderen. 

Kinderen die met 2 jaar instromen binnen HummelHoeve worden vrijwel meteen in de peutergroep geplaatst.

Op een bepaald moment hebben kinderen behoefte aan nieuwe uitdagingen. Deze kunnen we ze aanbieden binnen de peutergroep, deze bestaat uit leeftijdsgenoten. Daar worden ze  op een andere manier uitgedaagd omdat de pedagogisch medewerkers nog meer activiteiten aan de orde laten komen die nog beter aansluiten bij de ontwikkelingsfase van het kind. Het spelmateriaal op de groep is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de peuter bijna kleuter.

Het kind wordt voorbereid op de stap naar de basisschool. Er komen vaardigheden op verschillende gebieden aan de orde die ook op de basisschool van belang zijn. Zo oefenen we met de fijne- en grove motoriek (vouwen, knippen, kleuren, dansen, kunstjes doen), op cognitief gebied (o.a. tellen tot 10 en kleuren leren), luister- en spreekvaardigheden (om de beurt iets vertellen aan tafel, boekjes voorlezen) en natuurlijk sociale vaardigheden (samen spelen, samen delen). Daarnaast is het van belang dat deze groep bewust bezig is met het uitdiepen en beleven van de groene omgeving binnen Kindercentrum Hummelhoeve.