Binnen “HummelHoeve” staat het individuele kind centraal, we accepteren de eigenheid van ieder individueel kind. Ieder kind mag er zijn en wordt gewaardeerd, met al zijn kwaliteiten en eigenaardigheden. We sluiten bovendien aan bij het tempo en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.
Vandaar dat we het belangrijk vinden dat we kinderen een plekje kunnen bieden waar ze zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn, dit is een belangrijke basisbehoefte voor ieder kind.Wanneer een kind zich veilig voelt, kan een kind tot ontwikkeling en ontplooiing komen, het zal zich dan open stellen voor het leren van nieuwe dingen. We kiezen er dan ook voor om een bepaalde structuur neer te zetten en ons pedagogisch handelen bewust in te zetten.

Meer weten over Pedagogische Visie?