VVE (Voor- vroegschoolse Educatie)

VVE is de uitvoering van een programma dat bestemd is voor jonge kinderen met (kans op) een achterstand. Via speciale onderwijsprogramma’s worden deze kinderen bijgeschoold om een slechte start op de basisschool te voorkomen. De voor- en vroegschoolse educatie begint bij de kinderopvang en loopt in principe door tot in de eerste groepen van de basisschool. Jonge kinderen met kans op een taalachterstand en doelgroepkinderen krijgen de kans om educatieve programma’s te kunnen volgen binnen een kinderdagverblijf.

Een VVE programma is gericht op de totale ontwikkeling van het kind. Zowel op de taalontwikkeling als op cognitieve-, sociaal-emotionele- , creatieve- en lichamelijke ontwikkeling.

Binnen Kindercentrum Hummelhoeve zijn alle pedagogisch medewerkers gecertificeerd om te kunnen werken met het erkende VVE programma: Uk en Puk. Uk & Puk richt zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen van 0-4 jaar.

Naast de taalontwikkeling is er bij Uk & Puk extra aandacht voor motorische-, zintuigelijke-, sociaal-emotionele ontwikkeling en beginnende rekenprikkels.

Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier met de handpop Puk. Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Hij maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen, zoals ziek zijn. Hij biedt troost en geef een veilig gevoel aan baby’s, dreumesen en peuters.

Puk is van grote betekenis voor het kind. Het is een echt vriendje waar je voor kunt zorgen, geheimen aan kunt vertellen, verdriet mee kunt delen, andere problemen mee kunt overwinnen enz. Puk is de schakel tussen pedagogisch medewerker en het kind en wordt ingezet bij een activiteit. Hij doet mee in het dagelijkse ritueel,  ‘eet’ fruit, gaat mee buitenspelen en doet ook een dutje. Regelmatig gaat Puk bij iemand logeren. Als hij terug komt bij het kinderdagverblijf verteld het kind wat ze allemaal samen hebben meegemaakt. Juist voor een wat teruggetrokken kind kan dit een extra stimulans zijn voor het vertellen in de kring. De kinderen komen op die manier persoonlijk in beeld en er is even aandacht voor de wereld van thuis, die voor kinderen zo belangrijk is.