winter_hummelhoeveKindercentrum “HummelHoeve” heeft een oudercommissie, welke zich tot doel stelt om, binnen het kader van de doelstellingen van HummelHoeve, de belangen van de ouders/verzorgers te behartigen. Hierbij staat voorop, dat de filosofie van de directie onaangetast zal blijven. De oudercommissie dient als intermediair tussen HummelHoeve en de ouders/verzorgers van de kinderen en heeft daarbij de bevoegdheid tot het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie met betrekking tot:

  • het financieel beleid
  • het pedagogisch beleid
  • het personeelsbeleid
  • technische zaken en inventaris
  • de kwaliteit van dienstverlening

De samenstelling van de oudercommissie bestaat op dit moment uit 6 ouders.  De oudercommissie kiest uit haar midden een voorzitter. De bevoegdheden en het functioneren van de oudercommissie is vastgelegd in een reglement. Dit reglement is openbaar en kan opgevraagd worden bij de leden van de oudercommissie of de directie.