Klachtenregeling

Kindercentrum HummelHoeve vindt het belangrijk om eventuele klachten goed af te handelen. Wij gaan er vanuit dat ouders/verzorgers hun onvrede over bepaalde zaken tijdig kenbaar maken, zodat wij hier met elkaar over in gesprek kunnen en op zoek kunnen gaan naar eventuele andere mogelijkheden.

Wij streven naar een zo goed mogelijke kwaliteit in ons handelen en beschouwen daardoor een klacht als een tip om onze kwaliteit te verbeteren en te behouden. Wanneer iemand een klacht heeft over HummelHoeve, dan wordt deze bij voorkeur eerst intern gemeld bij de directie van HummelHoeve. De directie zal binnen één maand reageren op de klacht. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie.

De geschillencommissie kinderopvang:

Per 1 januari 2016 dienen alle kinderopvang organisaties zich aan te sluiten bij de landelijke geschillencommissie kinderopvang. De Geschillencommissie Kinderopvang behandelt klachten van consumenten tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang?  De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

Uitvoering van de overeenkomst
Verandering van de overeenkomst
Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
Kwaliteit van de opvang
Kosten van de opvang
Opvangtijden

Meer informatie

De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderopvang?’ Hierin vindt u ook informatie over de kosten van het behandelen van uw klacht.
De brochure over de verkorte procedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang
Het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang
De procedure van De Geschillencommissie

Uw klacht indienen
De klacht kan digitaal worden ingediend bij de geschillencommissie. Daarnaast kan dit ook schriftelijk. Download het formulier en stuur dit per post naar de geschillencommissie.